Drevné pelety sú vysoko komfortným homogénnym palivom, ktoré sa výborne skladuje a výborne sa ním reguluje vykurovanie. Komfort sa približuje vykurovaniu zemným plynom. Drevné peletky sú ľahko manipulovateľné závitovým dopravníkom (tzv.šnekom) do kotla. 

Peleta je názov pre granulu kruhového prierezu s priemerom 6 alebo 8 mm a dĺžkou 30-40 mm. Vyrábajú sa z prvotriednej drevnej suroviny - pilín alebo hoblín lisovaním, tzv. peletizáciou. Drevná surovina je prírodný čistý materiál nezaťažený škodlivými látkami. Horením peliet vzniká veľmi malé množstvo popola. Drevné peletky majú vysokú hustotu (sú veľmi tvrdé) a preto ich je možné použiť iba v špeciálnych kotloch na spaľovanie peletiek alebo biomasy, ktoré majú aktívne horenie. Tvar peletky vyhovuje automatizovanému transportu v závitovkových dopravníkoch, ktoré slúžia na presun peletiek zo zásobníkov do spaľovacej komory kotlov, čo spolu s riadiacou elektronikou umožňuje automatizáciu procesu spaľovania bez potreby ľudského zásahu. 

Drevné peletky sú perspektivným palivom súčasnosti a budúcnosti. Majú vysokú výhrevnosť (nad 18 MJ/kg), proces horenia je čistý a vzniknuté teplo dokážeme veľmi efektívne využiť na ohrev teplej a úžitkovej vody. Dokonalým horením vzniká minimálny obsah popola, ktorý neobsahuje škodlivé látky a pre jeho obsah živín ho možeme využiť ako hnojivo dokonca  je možné použiť pelety ako hygienickú podstielku pod domáce zvieratá.

 

                                   

DEAL Slovakia spol s r.o.
+ 421 907 069 784
FAX fax.: +421 44 4325 764